Zakázané zboží pro vývoz do zahraničí

Nepřepravujeme následující zboží:

   • Alkoholické nápoje
   • Potraviny
   • Zvířecí kůže (od jiných než zdomácnělých zvířat)
   • Zboží výjimečné hodnoty (např. umělecké předměty, starožitnosti, drahé kameny, zlato a stříbro)
   • Nebezpečné zboží/materiály
   • Palné zbraně
   • Kožešiny
   • Slonovinu a výrobky z ní
   • Živá zvířata
   • Peníze a obchodovatelné cenné papíry
   • Zboží podléhající zkáze
   • Osobní movitý majetek 
   • Rostliny a semena
   • Pornografické materiály
   • Známky neobvyklé hodnoty
   • Tabák a tabákové výrobky
   • Nedoprovázená zavazadla

Některé země mají další zboží, které se nesmí dopravovat nebo je jejich přeprava omezená. V odpovědnosti odesílajícího je splnit všechny vládní předpisy, nebo zákony každé země. Odesílajícím se také doporučuje se informovat se na UPS Seznamu zboží zakázaného pro dovoz pro každou zemi.

Společnost UPS si vyhrazuje právo na odmítnutí, nebo pozastavení přepravy jakéhokoliv balíku, který neuvádí úplné kontaktní informace odesílatele a příjemce a obsahujícího zboží, které podle našeho názoru nesmí být přepravováno, nebo není odpovídajícím způsobem popsáno, klasifikováno, nebo zabaleno a označeno způsobem vhodným pro přepravu a doprovázeno potřebnou dokumentací.

Společnost UPS nebude přepravovat žádné zboží, které zákon nebo předpis kterékoliv federální, státní nebo místní vlády v zemi původu nebo určení zakazuje. Dále pak zboží, které by mohlo porušit platné vývozní, dovozní či jiné zákony, nebo ohrozit bezpečnost zaměstnanců, zástupců a subdodavatelů společnosti, dopravní prostředky, nebo které by podle našeho názoru mohlo znečistit nebo jinak poškodit zboží nebo zařízení. Zboží,  které je ekonomicky, nebo provozně nepraktické přepravovat.